Det er netværk, der afgør, hvem der har mest indflydelse på det danske samfund. (Illustration: Shutterstock)

Magtfordeling i Danmark

Hvem er det egentlig, der har magten? Er det de folkevalgte politikere, der bestemmer, hvordan samfundet skal se ud? Forskere har kortlagt, hvor magten i Danmark er koncentreret.

De populære TV-serier Borgen og House of Cards viser, hvordan magt kan bruges og misbruges i mere eller mindre komplekse politiske systemer. Frank Underwoods kynisme og magtliderlighed kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på idealister – kan det da passe, at enkeltpersoner kan styre så meget og at folkets stemmer drukner i systemet?

Netflix er ikke virkeligheden og USA er ikke Danmark, men forskning har vist, at der også i dette lille land ligger meget magt i få hænder.

Hvad er magt?

Magt er et omstridt begreb som bruges på forskellige måder. Man kan tale om fysisk magt som brugen af vold eller frihedsberøvelse, om militær magt, politisk magt, økonomisk magt – men også om psykisk magt og magtdynamikker i et forhold, familierelationer eller vennegruppen. Alt i alt handler det om, at nogle personer evner at dominere andre på en måde, så disse gør det, den dominerende person ønsker.

Gyldendal definerer magt som ”en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem eller nå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på andres adfærd, uanset om dette sker frivilligt eller ej.”

Magt er i bund og grund det, som styrer vores samfund. Demokratier er bygget op omkring præmissen om, at magten ligger hos folket, og de ved valg overleverer den til de folkevalgte politikere, som derefter handler i folkets sted. Spørgsmålet er, hvorvidt det rent faktisk er politikere udpeget af folket, der har størst indflydelse i et demokrati som Danmark.

Én gruppe styrer landet

Anton Grau Larsens og Christoph Ellersgaards ph.d.-afhandlinger om eliter i Danmark resulterede i to bøger om magtfordelingen i det danske samfund. De har redegjort for de mest indflydelsesrige personer i landet – og konklusionen er, at der er 423 mennesker, som reelt set styrer landet. Analyserne bygger på data fra over 5000 forskellige fora om råd, nævn og virksomheder, både offentlige og private. Forskerne har udforsket personers personlige indflydelse ud fra deres netværk og hvor stor rækkevidde og indflydelse de hver især har gennem deres hverv og positioner.

Listen over de mægtigste mennesker i Danmark så således ud i 2013 (daværende titler), ifølge bogen Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet:

 1. Thorkild E. Jensen, formand for Dansk Metal.
 2. Lars Nørby Johansen, tidligere direktør for Falck.
 3. Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.
 4. Lars Goldschmidt, direktør i Dansk Industri.
 5. Jørgen Mads Clausen, medejer af Danfoss.
 6. Steen Scheibye, tidligere direktør for Coloplast.
 7. Thomas Hofman-Bang, direktør for NKT Holding.
 8. Peter Schütze, tidligere direktør i Nordea.
 9. Kim Simonsen, formand for HK.
 10. Harald Børsting, formand for LO.
 11. Peter Højland, tidligere direktør i SAS.
 12. Niels Bjørn Christiansen, direktør for Danfoss.
 13. Lizette Risgaard, næstformand for LO.
 14. Tine Roed, direktør i Dansk Industri.
 15. Birgit Aagaard-Svendsen, økonomidirektør i J. Lauritzen.
 16. Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet.
 17. Niels Smedegaard Andersen, direktør for A.P. Møller – Mærsk.
 18. Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation (AC).
 19. Ole Wehlast, formand for Fødevareforbundet NNF.
 20. Tom Knutzen, tidligere direktør i Danisco.

Fælles for mange af de mægtigste personer i landet er deres bosted, deres baggrund, deres forældres uddannelse og økonomiske situation og deres køn. Derudover det, at de ikke er folkevalgte politikere.

Det handler om netværk

Det, der placerer meget magt hos enkeltpersoner er det, at de mægtigste personer har flere hverv, og derfor større indflydelse og rækkevidde til at påvirke samfundet efter egne ønsker og interesser.

Landskabet for elitens netværk er kortlagt visuelt i Magtens Atlas (2016) af Anton Grau Larsen, Christoph Ellersgaard & Sarah Steinitz.

De vigtigste organisationer i Danmark forbinder de forskellige sektorer – politik, erhvervsliv, forskning, industri. Ifølge Grau Larsen, Ellersgaard og Steinitz ser toppen af listen sådan ud:

 1. Det Økonomiske Råd
 2. Regeringen
 3. Dansk Industri
 4. LO

I Det Økonomiske Råd sidder der 25 personer, som forbinder de største interesseorganisationer med embedsmænd og økonomiske vismænd. Vejen til indflydelse på tværs af sektorer er derfor kort.

Et af hovedpointerne i magtstudierne er netop, at strukturerne for indflydelse ikke er isoleret til enkelte sektorer, men løber på tværs, så den samme elite har en finger med i spillet på mange forskellige områder.

At ‘netværke’ er derfor ikke nødvendigvis spild af tid, hvis du ønsker at styrke din indflydelse!

Udforsk elitenetværket

I Foreningen for Elite- og Magtstudier skriver de to forskere, at “hvis vi skal tage vare på vores demokrati, må vi forstå, hvordan magten i vores samfund er organiseret. Uden et klart blik for magtens infrastruktur risikerer vi, at indflydelse koncentreres i en snæver elite, som ikke nødvendigvis afspejler den brede befolknings interesser”.

Forfatterne bag bøgerne har offentliggjort deres database, så man selv kan gå ind og udforske, hvordan Danmarks mange organisationer, bestyrelser, råd og udvalg er forbundet og hvor mest magt er koncentreret.